Birinci Okunuş

BismillahirrahmanirrahimAllahümme inni es'elüke bi hakkı bismillahirrahmanirrahim,

ve bi hurmeti bismillahir rahmanir rahim,

ve bi fadlı bismillahir rahmanir rahim

ve bi azameti bismillahir rahmanir rahim,

ve bi celali bismillahir rahmanir rahim

ve bi cemali bismillahir rahmanir rahim,

ve bi kemali bismillahir rahmanir rahim,ve bi heybeti bismillahir rahmanir rahim,

ve bi menzileti bismillahir rahmanir rahim,

ve bi meleküti bismillahir rahmanir rahim,

ve bi ceberuti bismillahir rahmanir rahim,

ve bi kibriyai bismillahir rahmanir rahim,

ve bi senai bismillahir rahmanir rahim,

ve bi behai bismillahir rahmanir rahim,

ve bi kerameti bismillahir rahmanir rahim,

ve bi sültani bismillahir rahmanir rahim,

ve bi beraketi bismillahir rahmanir rahim,

ve bi ızzeti bismillahir rahmanir rahim,

ve bi kuvveti bismillahir rahmanir rahim,

ve bi kudreti bismillahir rahmanir rahim,

irfa kadri veşrah sadri ve yessir emri,verzukni min haysü la yahtesibu ,bi fadlike ve keramike ya men hüve kef ha ya ayn sad ha mim ayn sin kaf ve es'elüke bi celalil ızzeti ve celalil heybeti ve ceberutil azameti en tecaleni min ıbadıkes salihıyn ,ellezine la havfün aleyhim ve la hüm yahzenün bi rahmetike ya erhamer rahımiyn,ve en tusalliye ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina muhammedin vef'al li1-Cuma günü başlayan oruç2-786 Besmele okuma ve her yüzde dua üç defa okunur.Yatsı namazından sonra3-Okumalar su üzerine yapılırsa daha iyi olur.4-Büyü ve Hastalık tedavisi için mutlaka suya okunup içilmelidir.12 bin besmele okumasında ise her binde dua üç defa okunur.Yatsı namazından sonra 2 rekat sünnet namazı kılınır.ve bin defa

Besmele okunur.12 günde bitirilir.Faydaları1-Büyük Rızık

2-Herkes tarafından sevilmek

3-Tüm kötü cinleri yener.

4-Büyü,sihir,kara büyü ve büyücülük tedavisi için

5-Keskin silah

6-Tıbbi olmayan hastalıklar

7-Hayvanların zehirleri

8-Düşmandan gizlenmek için

abdestli olmalı ve alkolsüz parfüm sıkmalı ve okumadan önce salavat getirmeliHizbul Besmele Duası

İkinci Okunuş1-2 rekat sünnet namazı kılınır.2-kelime-i şehadet 1 defa3-Estağfirullah el azim 3 defa4-7 defa Fatiha Tavassul bağışlanır.5-"La ilahe illallah "100 defa6-Ayetel Kürsi 3 defa7-Bin defa besmeleaşağıdaki dua 1 defa okunur Her bindeBismillahir rahmanir rahim allahümme inni es'elüke bi fadli

Bismillahir rahmanir rahim ve bi hakkı

Bismillahir rahmanir rahim ve bi habati

Bismillahir rahmanir rahim ve bi menzileti

Bismillahir rahmanir rahim

irfa kadri veşrah sadri ya men hüve kaf ha ya ayn sad ha mim sin kaf elif lam mim elif lam mim sad.elif lam mim ra ha mim allahü la ilahe illa hüvel hayyul kayyum

bi sırrıl hebati vel kudreti ve bi sırrıl cebarati vel azami ic'alnimin ibadikel muttakin ve ehli ta'atikel muhibbin vel'ef li keza ya rabbel alemin.786 besmele okumada her yüzde üç defa okunur okumaları suya üflemeyi unutmayın.Büyük rızık ve kötü enerjiden kurtulmak için1 salavat bin besmele ve dua yani toplam 12 salavat okumuş olacaksın

{ Alıntıdır }