Hz. ti İmamı Ali tarafından tertip olunan Bu Celelutiye duası okunuşu fazileti virdi. Esmai ilâhiyyenin Süryani lisanında toplanmış olduğu bir duadır. İçinde ismi azamin olduğu rivayet edilir. Celcelutiye hakkında bir çok yazılar arab- ca ve Türkçe olarak neşrolunmuştur. Bu duaların düzeltilmişi bundan 50 yıl evvel Mecmuatül ahzap isimli eserde neşrolmuştur. Bir çok eski en’amlarda da celcelutiyenin duası ve vefk’ı vardır.CELCELÜTİYENİN HASSALARI

Mühim bir iş için okunmak istenirse okumadan evvel temiz abdest alarak 2 rekat namaz kıldıktan sonra okumaya başlamalı...

1 — Kuraklık için 31 kere.

2 — Ateşten ve yangından kurtulmak için (7) okuyup yangın tarafına üflemeli.

3 — Denizde fırtınadan selâmet bulmak için 31 kere okumalı.

4 — Korktuğun kimselerden bir isteğin olursa Pazar günü sabahleyin vefkı yazılıp taşımalı.

5 — Sevgi ve hürmet için Pazartesi misk ve zaf- ran, gülsuyu ile vefkı yap taşı.

6 — Salı günü öğle vakti yazılırsa silâh tesirinden masun kalır. Öd ağacı ve cavi ile tütcülemeli.

7 — Düşmanlarının dilini bağlamak için ve şerlerinden korunmak için Çarşamba ğünü güneş doğmadan yazılacak.

8 — Ticaret için Perşembe günü bir beyaz beze yazıp üzerinde taşımalı.

9 — Zenginlik için Cuma günü yazıp cavi ve karanfil ile tütsülenecek.

10 — Tabiattan olan hastalıklardan muhafaza için Cumartesi günü sabah mavi mürekkeple yazılacak.

11 — Cuma gecesi yazıp öd ve sandal ağacıyle tütsüleyip taşınırsa felç. Titreme, kâbus, zehir ve haşerat- tan muhafaza eder.

12 — Yeni bir kap içine vefkı yazılıp temiz bir su koyup içerse bütün dertlere deva’dır. Yemekten önce içilecek.

** — Zafiran, gülsuyu ve miskle yazıp taşırsa has-talik gelmez ve hakir görenlerin nazarında büyür. Borçlu olursa borçtan kurtulur.

14 — Gebe taşırsa kolayca doğurur.

15 — Çalışmış bir şeyin geri getirilmesi için iğne ucuyla ufak bir mum üzerine kaybı yazmalı ve vefkı’da bir kâğıda yazıp muma bir iplik ile sanp elde tutmalı ve şu duayı okumalı (Allahümme inni es’elüke bi hakkı hazihil daveti şerife ve vefkll muazzam ve tamike! azi- mül â’zam entürlt (Kaybın ismi)

Mal gelene kadar çalman yerde celcelutiye ve dua okunacak. :

16-Hüddamım elde etmek için; 7 gün oruç tutulacak. Pazar günü başlanacak, riyazat yapılacak ve kimse ile görüşmüyeoek. Vefkı üzerinden ayırmayıp Celoe- lutiye’yi 7 kerre okuyacak. Bir isteği varsa gecede 70 defa okuyacak. Buhurları: Karanfil, cavi vemavi mürep- kep. Allaha ve hazret! Peygambere yalvarıp hacetini is- tiyecek. 7.nci gün bir ruhani gelir... Dileğini yapar. Ve bu 7 günden sonra fena adamlarla oturmuyacak, az yiyecek gece ve gündüz celcelutiyeyi 7 şer defa okuyacak. Kendini haramdan muhafaza edip ibadet ve,zikire ehemmiyet verecek.

17 — Rızık bolluğu ve zaruretten kurtulmak için günde (15) okuya.

18 — Gece dört kere okursa düşman şerrinden korunurcelcelütiye duası okunuşu devam eden mesajdadır ******* kardeşlerim