Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim

Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatü vesselâmü alâ seyyidina ve senedina ve şefii zünûbina muhammedin sallalahü teala aleyhi ve sellem. Ve ala alihi ve evladihi ve ezvacihi ve eshabihi ve etbaihi ve ahvadihi ecmain. Sübhaneke la ilme lena illa mâ allemtena inneke entel alimül hakim. Sübhaneke la fehme lena illa ma fehhemtena inneke entel cevvadül kerim. Kale rabbişrahlî sadri ve yessir lî emri vahlül ukdeten billisani yefkahu kavli ve ufevvidu emri ilallah innallahe basirun bilibad. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedin ve ala ali adede kemalullahi ve kema yeliku bi kemalih.

Bismillahirrahmanirrahim...
Ve bellegana rasuhunnebiyyul haşimiyyul kerim. Ya ilahel alemin.kaynak:risale-i nur