Şifa âyetleri, suya konup içilirse hastalıklara şifa olur.

Bu âyetler şunlardır:


Tevbe
14,

Yunus
57,

Nahl
69,

İsra
82,

Şuara
80,

Fussilet
44.