Hz. Enes (r.a)'den rivayetle, Allah rasülü (s.a.v.) şöyle buyuruyor:
Huysuz arkadaş, çoçuk ve hayvan görürseniz, iki kulağına şu ayeti okutun:

' E fe ğayra dinillahi yebğüne ve lehü esleme men fis semavati vel ardı tav ' an ve kerhen ve ileyhi yürceün.''