Results 1 to 4 of 4

Thread: BEYAZ SIR Esmaül Hüsna

 1. #1
  islam73's Avatar
  Üye

  Durum
  Offline
  Join Date
  Mar 2011
  Posts
  1,662
  Post Thanks / Like

  Default BEYAZ SIR Esmaül Hüsna

  Beyaz Sır
  ALLAH


  a) İmam-ı Gazali'ye göre Cuma günü bin kere Ya Allah diye okuyanlar evliyalar sınıfına katılırlar.  b) Yine Cuma günü namazdan önce yüz defa “Ya Allah, Ya Hu” diyen kimsenin hayırlı dileği gerçekleşir.  c) Her gün bin defa “Ya Allah “ diyen kimse mesafe katederek temiz bir kalbe, yani Kalb-i Selîm'e erişir.  d) Bir hastaya iki yüz kere okunsa eceli gelmedikçe şifa bulur.  e) Vakit namazlarının sonunda yüz defa “La İlahe İllâ Hû” demeye devam edenler: kalp katılığından, gafletten


  ve unutkanlıktan kurtulurlar.  f) Dualarımıza “Allâhümme” ile başlamak kabulüne işarettir.  g) “Vallâhu Gâlibün Alâ Emrihî” Yusuf süresindeki bu ayeti yetmiş bir defa okumak hayırlı bir işte başarılı


  olmaya vesiledir. Denenmiştir.  ER-RAHMAN

  a) Her gün yüz defa “Ya Rahman” diyen kimsenin merhamet duygusu gelişir.  b) Cuma namazından sonra yüz defa “Ya Rahman” diyenler unutkanlıktan ve gafletten kurtuldukları gibi


  kalpleri de nurlanır.  ER-RAHİM

  a) 258 (iki yüz elli sekiz) defa “Er-Rahim” ism-i şerifini tekrar edenler her türlü tehlikeden kurtulurlar.  b) “Er-Rahim” ism-i şerifi yazılıp ağaç köküne dökülürse o ağacın meyveleri bol olur.  c) Aynı ism-i şerifi kağıda yazıp bir bardaktan onun suyunu içirdiği kimse, suyu içene karşı bir sevgi ve ilgi


  duyar.  d) Bazı bilge ve ulema kişiler:  EL-MELİK

  a) Bu ism-i şerifi şafak vaktinden (fecirden) sonra 120 (yüz yirmi) defa okuyan kimse zengin olur.  b) Öğle vaktine yakın bir zamanda 90 (doksan) defa “Ya Mâlik” ism-i şerifini okuyan kederden ve sıkıntıdan


  kurtulur.  EL-KUDDÛS

  a) Günde 174 (Yüz yetmiş dört) defa Kuddûs ismi şerifini okuyanlar kötü ahlaktan kurtulur, yaramaz işleri


  terkeder.  b) Yemek yerken bu ismi okuyan kimse sağlık selamet bulur ve ahlaken yükselir.

  c) Günde 66 (altmış altı) defa “Ya Kuddûs ve Ya Hâlık” ismi şeriflerini beraberce okuyanlar vesveseden,


  kuruntudan ve evhamdan kurtulurlar.  d) Ayrıca Kuddûs ism-i şerifini okumaya devam edenler ahlaken meleklere yaklaşırlar.  ES-SELAM

  a) Hergün **1 (yüz otuz bir) defa “Ya Selâm” ismi şerifi ölümcül hastalığı olmayan bir kimseye okunursa hasta


  iyileşir.  b) Yine **1 (yüz otuz bir) defa “Ya Selâm” ismi şerifini okuyanların kalpleri huzurlu ve selim olur.  c) Aynı sayıda okuduğunda; dünya afetlerinden kurtulur.  EL-MÜ'MİN

  a) “Ya Mü'min” ism-i şerifini hergün **6 (yüz otuz altı) defa okuyanın malı ve canı emniyette olur.  b) İnsanların ve şeytanların şerrinden kurtulmuş olur.  c) Yine Mü'min ism-i şerifini **6 defa okuyan kimsenin imanı kuvvetlenir.  d) Aynı sayıda bu ismi şerifi okuyan kimse şifa bulur.  EL-MÜHEYMİN

  a) Yunus peygamber balığın karnında iken bu ismi şerifi okumaya devam ederek kurtulmuştur.  b) Güzel bir gusül abdesti alıp sakin bir köşede 100 (yüz) defa “Ya Müheymin” ism-i şerifini okuduktan sonra


  dua edenin şeref ve izzeti artar, dileği yerine gelir.  EL-AZİZ

  a) Ya Azız” ism-i şerifini Yusuf Peygamber atıldığı kuyuda zikretmiştir. Bu ism-i şerîf hürmetine de Mısır'a


  sultan olmuştur.  b) 40 gün her sabah namazından sonra kırk bir defa “Ya Azız” ism-i şerifini okuyan kimse borçtan kurtulup


  zengin olur. Kalbi her türlü şüphelerden arınır, temizlenir.  EL-CEBBAR

  a) Haksız yere hapse giren kimse kırk gün sabah namazından sonra yirmi bir kere “Ya Cebbar,”Ya Cebbar” ism-i


  şerifini okumaya devam ederse hapisten kurtulur.  b) Esir ise esaretten kurtulur.  c) Yine 21 kere okumaya devam edenler gaddar ve zalimlerin şerlerinden emin olurlar.  EL-MÜTEKEBBİR

  a) Bu ism-i şerifi okumaya devam edenler heybetli bir görünüme ve güzel ahlaka sahip olurlar.

  b) Gerdek gecesinde güzelce abdest alıp iki rekat namaz kıldıktan sonra; el açıp on defa “Ya Mütekebbir” diye


  dua eden çiftler, Allah'ın lütfü ihsanı ile yumuşak huylu ve güzel yaratılışta, halûk evlat sahibi olurlar.  EL-HALIK

  a) Gece yatmadan önce yüz defa “Ya Hâlık” ism-i şerifini okuyan ve;  “Ya Rabbi filanca yakınımın hâlini bana bildir” diye dua edenin Allahu Teala duasını kabul eder ve haberini


  alamadığı yakını olan kişinin durumunu rüya veya ilham yolu ile kuluna hissettirir.  EL-BARİ

  a) Yedi gün üst üste her defasında yüz kere “Ya Bari” ism-i şerifini okuyanlar, bedensel ve ruhsal


  rahatsızlıklardan ve her türlü afetten kurtulurlar.  b) Aynı şekilde bu ism-i şerifi okumaya devam edenler kabirlerinde meleklerden bir arkadaşa sahip olup


  yalnızlık, korku ve karanlıktan kurtulmuş olurlar.  EL-MUSAVVİR

  Çocuğu olmayan bir ailede: Kadın: Yedi gün oruç tutup iftar anında yirmi bir defa “Ya Musavvir” ism-i şerifini


  okur Erkek ise; Üç gün oruç tutarak “Ya Musavvir” ismi şerifini yirmi bir defa bir bardak suya okur ve onunla


  iftar ederler. Bu günler içerisinde dua edip bir arada olurlarsa Allah'ın izni ile bir evlada kavuşurlar.  EL-GAFFAR

  a) Cuma namazından sonra yüz defa “Ya Gaffar” ism-i şerifini okuyanlar affa mağfirete mazhar olurlar.  EL-KAHHAR

  a) Günde 306 (üç yüz altı) defa “Ya Kahhâr” ism-i şerifini okumaya devam edenlerin kalplerindeki dünyaya ait


  sevgi ve endişelerin yerini Allah sevgisi alır.  b) Gece yarısı ve güneş doğarken bu ismi şerifi yüz defa okuyanlar düşmanlarına karşı galip gelir ve


  zulümlerinden kurtulurlar.  EL-VEHHAB

  a) Dua arasında yedi defa “Ya Vehhâb” ism-i şerifini okuyanın duası kabul olur.  b) Duha namazından sonra, secde vaziyetinde iken on dört defa “Ya Vehhâb” ism-i şerifini okuyan manevî


  iklimlerde (hakikat ilmi gibi) ilerler.  c) Günde ondört kere bu ism-i şerifi okuyan, zengin olur ve hayırlı olan dileklerine erişir.  ER-REZZAK

  a) Sabah namazından sonra evin sağ köşesinden başlayarak her köşede on defa “Ya Rezzâk” ismi şerifini okuyup


  evinin dört bir köşesini dolaşanların evlerinde bereket artar.  b) Yirmi bir gün yemeklerden önce “Ya Rezzâk” ismi şerifini yüz defa okuyanın zihni açılır ve ilmî incelikleri


  kavraması kolay olur.  c) Rızık bolluğu için her gün yüz yirmi bir kere: “Innallahe hüverrezzaku zül kuvvetil metin” Ayeti celîlesini


  okuyanın rızkı bol olur.  d) Ya Fettâh, Ya Rezzâk ism-i şeriflerini günde yüz yirmi defa okuyanın Cenab-ı Hak rızkını kolaylaştırır ve


  kapalı kapıları açar.  EL-FETTAH

  a) Sabah namazından sonra elini kalbinin üzerine koyup 15 veya 71 kere “Ya Fettâh” ism-i şerifini okuyanın


  kalbi nurlu, rızkı bol ve işleri kolay olur.  b) “Ya Fettâh-Ya Rezzâk” ism-i şeriflerini günde yüz defa okuyana, Cenab-ı Hak rızkını elde etmesini


  kolaylaştırır ve kapalı kapıları açar.  EL-ALİM

  “Ya Alîm” ism-i şerîfmi günde yüz defa okuyanların kalbinde şüphe ve evhamdan eser kalmaz.  EL-KABID

  a) Kırk gün boyunca; birer lokma ekmek üzerine “Yâ Kâbıd” ism-i şerifini yazıp yemeğe devam edenler açlıktan


  emin olurlar.  (kıtlık, darlık, harb, darb ve deprem gibi durumlarda...)  b) Dört gün dokuz yüz üç defa “Yâ Kâbıd” ism-i şerifini okuyan düşmanından emin olur.  EL-BASIT

  a) Sadreddin Konevi Hazretleri “Ya Bâsıt” ism-i şerifi bereketiyle çok büyük lütfü ilahiye kavuşmuştur.  b) Duha namazından sonra; On defa “Ya Bâsıt” ismi şerifini okuyanın rızkı ve şerefi artar.  c) Ellerini göğe doğru kaldırıp yetmiş bir defa “Ya Bâsıt” ism-i şerifini okuyarak yüzüne süren kimse fakir olmaz,


  zenginleşir.  EL-HAFID

  a) Üç gün “Yâ Hâfıd” ism-i şerîfiyle dua edip dördüncü gün bir mecliste yetmiş kere okuyan kimse hasmına galip


  gelir.  b) Bu ism-i şerifi okumaya devam etmek, savaşta zaferin vasıtasıdır.  c) Hayırlı bir dileğin olması için beşyüz defa “Yâ Hâfıd” ism-i şerifini okuyan kimse bu dileğine kavuşur.  ER-RAFİ

  a) Zulmünden korkulan bir kimsenin yanına girmeden önce 70 defa “Yâ Râfi ism-i şerifini okuyan, o kimsenin


  zulmünden emin olur.  b) Bu ism-i şerifi gece 100 defa okuyan kimseyi Allahu Teala seçkin kulları zümresine dahil eder ve bu kimsenin


  işlerini kolaylaştırır.  EL-MUİZZ

  a) Cuma ve pazartesi geceleri akşam ve yatsı namazları arasında yüz elli defa “Yâ Muizz” ism-i şerifini okuyanın


  heybeti ve saygınlığı artar.  b) Aynı zamanda bu ism-i şerife devam edenlerin kalbine Allah korkusu yerleşir.  c) Allahu Teala, bazılarını kanaat ve rıza ile aziz, ve bazılarını hırs ve tama ile zelil kılar, Aman dikkat!..  Aziz-i kavm olup rızaya ersen, Varıpda Cennetin gülünü dersen...  EL-MUZILL

  a) Kıskanç ve kötü kimselerin şerlerinden kurtulmak isteyen kimse secde halinde yetmiş beş defa “Ya Müzül”


  ism-i şerifini okuyarak:  “Ya Rabbi korktuğum kimsenin şerrinden beni koru,” şeklinde dua ederse korktuğundan emin olur.  b) Salı, Çarşamba ve Perşembe günlerini oruçlu geçirerek Cuma gecesi iki rekat namazda, her rekatında


  Fatma'dan sonra yüz defa “Ya Müzill” ism-i şerifini okuyarak düşmanının zelil olmasını isterse duası kabul


  olunur.  ES-SEMİ

  Perşembe günü Duha Namazından sonra beş yüz defa “Ya Semi” ism-i şerifini zikredenin her ne zaman olursa


  olsun duası kabul olur.  Tilin düğmisni tisin yazmas”  EL-BASİR

  Cuma namazında hutbe esnasında yüz defa “Ya Basîr” ism-i şerifini okuyanı Cenab-ı Allah hidayete erdirir, kalp


  gözünü açar. (Bu husus daha çok hutbe dinlemek ve Cuma Namazı kılmak üzerlerine farz olmayan kadınlar için


  geçerlidir, zira erkeklerin hutbe dinlerken zikir çekmeleri doğru değildir.)  EL-HAKEM

  Gece yarısı altmış sekiz defa “Ya Hakem” ism-i şerifine devam eden kimse ilim, adalet ve hllmin birleşmesinden


  doğan hikmet sıfatını kazanır.  EL-ADL

  Cuma gecesi akşam yemeği esnasmda “Ya Adlu, ya Adlu!” diyen kimsenin konuşması tesirli olur, sözü dinlenir.  Kara taşta karıncayı görürsün,  Şefkatinle anneleri burursun,  Küçük kuşa alçacık dal verirsin.  Kırma bizim dalımızı ya Rabbi,  Boş çevirme elimizi ya Rabbi...  EL-LATIF

  “Allahu latifun bi ibadihi yerzuku men yeşau ve hüvel kaviyyül aziz” Ayet-i Celilesini her gün dokuz defa


  okuyan kimse her işinde Allahu Tealanın lütfuna mazhar olur. Öyle ki rızkı güzel ve kolay yollardan adeta


  ayağına gelir.

  b) Her gün yüz otuz üç defa “Ya Latif İsm-i şerifini okuyanların zor işleri kolaylaşır.  c) Her Gün Altıyüz Doksan Sekiz Defa “Bismillahil Latif” diyenin ne dileği varsa Allah'ın izni ile yerine gelir.  d) Her gün dokuz defa “Bismillahil Latif' diye okuyanın rızkı bol olur. İlahi tecellilere erer.  EL-HABİR

  Uyumadan önce yedi defa abdestli olarak “Ela yağlemu men halaga ve hüvel latîful habîr” Ayet-i Celîlesini


  okuyan dilediğini ve istihare ettiği hususu rüyasında görür, faydalanır.  EL-HALÎM

  a) “Yâ Halım” ism-i şerifini günde altmış sekiz defa okuyanlar rasgele iş yapmaz, ani kararlarla veya


  düşünmeden bir işe başlamazlar.  b) Kötü bir kimsenin yanına girerken bu ism-i şerifi okuyanlara o kimsenin zararı dokunmayacağı gibi o


  kimseden iyilik bile görebilir. Musa a.s. Firavunun yanına giderken bu ism-i şerifi okumuşlardır.  c) İdareciler, günde seksen sekiz kere bu ism-i şerifi okumaya devam ederlerse başarıları sürekli olur.  d) Halım ism-i şerifi gül suyu ile yazılıp, bu su; esnaf iş yerine, ziraatçılar tarlaya, bahçeye serpseler bereket,


  bolluk olur. Gemiye serpilse gemi batmaktan kurtulur. Eve serpilse tüm kötülüklerden emniyette olur.  EL-AZIM

  a) Her gün yüz defa “Yâ Azîm” ism-i şerifini okuyan kimse yaşıtları içerisinde şeref ve izzetiyle fark edilir.  b) Bu ism-i şerîf hasta üzerine bin on (1010) defa okunursa hasta eceli gelmemiş ise şifaya kavuşur.  c) İlim öğrenip, öğreten sema melekleri tarafından azîm olarak çağırılır.  EL-GAFUR

  a) Cuma namazından sonra yüz defa “Yâ Gafur” ism-i şerifini okuyanlar af olunur.  b) Ölüm halinde dili tutulan bir hastaya seyyidü'l-istiğfar sözü yazılıp bunun suyu içirilirse hastanın dili açılır,


  ölümü kolay olur.  c) Derdi olan bir kimse bir kağıda üç satır “Yâ Gafûr-Yâ Gafûr-Yâ Gafur” diye yazıp boynuna assa veya o kağıdı


  yutsa derdinden, ağrı ve sızısından kurtulur.  d) Sıtma (humma) hastalığı için yazılıp içilmeli. Denenmiştir.  EŞ-ŞEKUR

  Bir bardak suya kırk bir defa “Yâ Şekûr” ism-i şerifi okunup birazı içilir, kalanı da yüze ve gözlere sürülürse


  gönül darlığı ve bunalma gibi hallerden kurtulunur. Gözlerin nuru artar, iyi görmeleri sağlanır. Aynı zamanda


  bu işlemin yapılması rızkın bolluğuna, kalbin de ferahlamasına sebeb olur.  EL-ALİYY

  “Yâ Aliyy” ism-i şerifini yüz on kere “Yâ Aliyy, Yâ Aliyy” diye bir kağıda yazıp üzerinde taşıyan gurbette ise


  evine döner, fakirse zengin olur ve kadru kıymeti artar.  EL-KEBİR

  a) Günde yüz defa “Yâ Kebîr” ism-i şerifini okuyan, borçlu ise borcundan kurtulur, işini kaybeden tekrar işine


  kavuşur.  b) Üzerine “Yâ Kebîr” ism-i şerifinin yüz defa okunduğu yemeği yiyen dargın eşler barışırlar.  c) İki yüz otuz iki defa “Yâ Kebîr” ism-i şerifini okuyan kimse ilim ve marifet ile mükafatlandırılır.  EL-HAFİZ

  Günde on altı defa “Yâ Hafîz” ism-i şerifini okuyan kimse, sudan, ateşten, insanlardan, cinlerden, vahşi


  hayvanlardan, gelecek korku, panik ve zararların tümünden emin olur.  El-MUKİT

  a) Bir bardak suya yedi defa “Yâ Mukît” ism-i şerifi okunduktan sonra bu su çok ağlayan çocuğa içirilirse,


  çocuğun ağlaması kesilir.  b) Oruç tutmakta zorluk çekenler “El Mukît” ismi şerifine devam etmelidirler.  EL HASİB

  Güneş doğmadan önce seksen defa “Yâ Hasîb” diye bu ism-i şerifi okumaya devam edenin; akrabaları ile


  arasındaki dostluk ve sevgi bağları kuvvetlenir. Aynı zamanda, düşmandan, hırsızdan, nazardan ve tüm


  kötülüklerden emin olur.  EL-CELİL

  a) Her gün yetmiş üç defa “Yâ Celîl” ism-i şerifini okuyanın değeri ve meziyetleri artar. Sözü dinlenir.  b) Bu ism-i şerifi yazıp üzerinde taşıyan kötü ahlaktan kurtulur.  c) Her gün sabah ve akşam yedişer defa; “Hasbiyalahu la ilahe illa hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil


  azim.” demenin büyük fazileti olduğu birçok hadiste ifade edilir.  d) Büyük bir sıkıntıyla karşılaşan kimseye “Hasbünallah ve niğmel vekil” (Allah cc. bize kafidir) demesi tavsiye


  olunur.  EL-KERİM

  Uykudan önce 270 defa “El-Kerîm” ism-i şerifini okuyan kimse halk vasıtasıyla Hakk'ın ikramına erişir.  ER-RAKİB

  a) 312 defa “Er-Rakîb” ism-i şerifini okuyan kimse, çalınmış malını bulur. Yolcu ise evine, ailesine kavuşur.  b) “Er-Rakîb” ism-i şerifini okuyan hamile bayanlar, doğum esnasında zahmet çekmekten kurtulup kolay doğum


  yapar.  c) Vasıtaya binildiğinde yirmi beş kere “Yâ Rakîb” ism-i şerifinin okunması tavsiye edilmiştir. Bu ismi şerif


  manevi bir zırhtır.  EL-MUCİB

  a) 60 defa “El Mücîb” ism-i şerifini okuyarak dua edenin duası kabul olunur.  b) Sabah namazından sonra 55 defa “Yâ Mucîb” ism-i şerifini okuyarak dua eden kimsenin eli boş çevrilmez.


  Allah (c.c) bu şekilde dua eden kulunun elini boş çevirmekten haya eder.  EL-VASİ

  “Yâ Vasi” ism-i şerifini her gün **7 defa okuyan kimsenin kalbinden kin, haset ve diğer yaramaz fikirler


  uzaklaşır, gönlüne ferahlık gelir, rızkı artar.  Kul kerem, vefa bekler, belki bin, belki on bin defa, hatta artı sonsuz bekler...  EL-HAKİM

  a) “El Hakîm” ism-i şerifini her gün 78 defa okuyan, korkulacak durumlara düşmez, büyük dertlerden kurtulur.  b) Çalışırken, iş yapılırken yapılan işin kolay gelmesi için okunur.  EL-VEDUD

  a) Üzerine 1000 defa “Yâ Vedûd” ism-i şerifi okunan tatlı bir yiyeceği yiyen eşler arasında muhabbet ve sevgi


  daha da artar.  b) Her gün 20 defa “Yâ Vedûd” ism-i şerifini okuyan, insanlardan kabul ve sevgi görür.  c) İşe gitmek üzere evden çıkmadan önce, 21 defa “Yâ Vedûd, Yâ Rahim” ism-i şeriflerini okuyan kimse,


  insanlardan sevgi ve merhamet ve meveddet görür.  EL-MECİD

  a) Kamerî ayların **, 14 ve 15. gününü oruçlu geçirip iftar vakitlerinde “Yâ Mecîd” ism-i şerifini 100 defa


  okuyan (50 yaşına geçmemişse) baras illetinden kurtulur. (Baras; Tedavi edilmesi mümkün olmayan, vücutta


  beyaz lekeler meydana getiren hastalık.)  b) “Yâ Mecîd” ism-i şerifini her gün 62 defa okuyanın sahip olduğu şan ve şeref artar.  c) “Melekleri çekmek istemez misiniz?.. Öyle ise sılayı rahimi sıkça yapınız...”  EL-BÂİS

  Uyumadan önce elini göğsü üzerine koyarak 100 defa “Yâ Bâis” ism-i şerifini okuyanın kalbi nurlanır. Bu


  kimseye ilim ve hikmet ilham olunur.  Hazır ol mevte Kelamı, gafil olma bir nefes  Pençe-i mevte takılmış günde bin kervan gider.  EŞ-ŞEHİD

  a) İtaatsiz, söz dinlemeyen çocuğun ya da eşin alnından alınan bir saça 1000 defa “Yâ Şehîd” ism-i şerifi


  okunursa bu kimselerin ahlakı güzelleşir.  b) Çocuğun huyunun güzel olması için sabah namazından sonra çocuk uyurken yüzüne doğru 21 defa “Yâ


  Şehîd” ism-i şerifi okunup simaya nazar edilir, dua edilir.  EL-HAKK

  a) Bin defa “Yâ Hakk” ism-i şerifini okuyan; kötü akibetten kurtulur. Hayırlı işlerde başarılı olur.  b) Sabahları 100 defa “La İlahe İllAllahu'l Melikul hakkul mubîn” şeklinde dua etmeye devam edenler zengin


  olur.  c) Bir eşyası kaybolun kare şeklinde bir kağıdın dört köşesine “El-Hakk” ism-i şerifini yazıp da gece yarısı


  ellerini açıp dua ederse kaybolan eşyasına kavuşur.  EL-VEKİL

  a) “El-Vekîl” ism-i şerifinin okunması musibetlerin önlenmesine, kalkmasına, isteklerin kabulüne vesiledir.

  b) 66 defa “Yâ Vekîl” ism-i şerifini okuyan yangından, w selden, yıldırım, zelzele ve fırtınadan zarar görmez. *


  Hayır ve rızkı artar.  EL-KAVİYY

  a) 116 defa “Yâ Kaviyy” ism-i şerifini okuyanın çok zor işlerinede Allah'ın yardımı yetişir.

  b) Bedenen zayıf olanların okumaları halinde kuvvetleri artar.  c) Bu ism-i şerifi okuyan mazlum, zalimin zulmünden kurtulur, a,b,c şıkları “Yâ Kaviyyu, Yâ Kadir” veya “Yâ


  Kaviyyu Yâ Metin” şeklinde okunursa daha da tesirli olur.  EL-METİN

  a) Günde 100 defa “Yâ Metîn” ism-i şerifini okuyanın ibadeti sürekli, kalbi metanetli olur.  b) Kötü ahlaklı, günahkar kadına ya da erkeğe “Eüzü billahi teala Yâ Metîn” duası okunursa o kimseler hoş


  olmayan adetlerini bırakırlar. Bilutfullahi teala...  Ey mağlup olmayan Galip!..  Ey masnu olmayan Sanatkar!..  Ey mahluk olmayan Halik!..  Ey mülk edinmeyen Malik!..  Ey kahredilmeyen Kahir!..  Ey yükseltilmeyen Yüce!..  Ey korunmaya muhtaç olmayan Hafız!..  Ey yardımcıya ihtiyaç olmayan Yardımcı!..  Ey kaybolmayan Hazır ve Şahid!..  Ey uzak olmayan Yakın!..  Seni tenzih ve teşbih ederiz, senden başka ilah yoktur.  Sen Emansın, bizi cehennem, ateşinden halas et. Amin...  EL-VELİYY

  a) Evine girip çıkarken “Yâ Veliyy” ism-i şerifini okuyanın eşi itaatli olur.  b) Evde sohbet esnasında bu ism-i şerifi okuyanın eşi, güzel huylu olur.  c) Cuma günü akşama doğru “Yâ Veliyy” ism-i şerifini okuyanların hayırlı dilekleri kabul olunur.  Vallahu Veliyyül Mü'minûn.  EL-HAMİD

  a) Günde 62 defa “Yâ Hamîd” ism-i şerifini okuyan, ahlakı ve hareketleriyle öğülmeye layık bir hale ulaşır.

  b) Ağzı bozuk kimselere “Yâ Hamîd” ism-i şerifinin okunduğu bardaktan su içirildiği taktirde, bunlar huylarını


  terkeder.  EL-MUHSİ

  a) Cuma gecesi 1000 defa “Yâ Muhsî” ism-i şerifini okuyanın kıyamet gününde hesabı kolay olur.  b) İnsanları etkilemek, cezbetmek isteyen kimse, 20 lokma ekmeğe, her birine yirmişer defa “Yâ Muhsî” ism-i


  şerifini okuyup dilediğine yedirirse isteğine kavuşur.  EL-MÜBDİU

  Bünyesi düşük yapmaya müsait olan kimseler eşleriyle birlikte bu ism-i şerifi okumaya devam ederler ve


  biiznillah sıkıntılarından kurtulurlar.  EL-MUİD

  a) Günde 100 defa “Yâ Mübdî, Yâ Muîd” ism-i şeriflerini okumak unutkanlık için ilaçtır.  b) Günde 124 defa “Yâ Muîd” ism-i şerifini okuyan ömrünü gafletle geçirmez.  c) Sabahları 124 defa “Yâ Muîd” ism-i şerifini okuyanın kaybettiği eline geçer, işleri yolunda gider.  d) Bir müddet 124 defa “Yâ Muîd” ism-i şerifi deli (meczup) olanlara okunursa şifaya kavuşurlar.  EL-MUHYİ

  a) İsa aleyhisselam ölüleri diriltirken “Kum bi izni Muhyî” diye dua edermiş.  b) Bir hastaya günde 7 defa, 7 gün üst üste “Yâ Muhyî” ism-i şerifi okunduğu taktirde hasta sıhhat bulur.  c) Günde 68 defa “Yâ Muhyî” ism-i şerifini okuyan haksız yere mahkum edilmişse hapisten kurtulur.  d) Girdiği yarışmalarda galip olur, sevdiğinden ayrılmaz.  e) Her gün 68 defa “Yâ Muhyî” ism-i şerifini okuyan iman ve irfan nuruyla hayat bulur, hayra ulaşır.  f) Resulullah Efendimiz, Ebu Cehil'in oğlu İkrime (r.a.)ın İslâm ile müşerref olduğunu görünce: “Yuhricül hayye


  minel meyyiti ve yuhricüî meyyite minel hayyi” Ölüden diri çıkarır, diriden ölü çıkarır ayet-i celîlesini okuyup


  Allah'a şükretmiştir.  EL-MÜMİT

  Kötü nefsin ıslah olması niyetiyle 100 defa “Ya Mümit” ism-i şerifini elini kalbi üzerine koyarak okuyanın nefsi


  ibadete yönelir, Hakka yakınlaşır.  EL-HAYY

  a) “Ya Hayy” ism-i şerifi şifa bulması için hasta üzerine 180 defa okunur.  b) Seher vaktinde 100 defa “Ya Hayy” ism-i şerifini okumaya devam edenlerin kalplerinde tasarruf duygusu


  oluşur.  c) “Ya Hayy” ism-i şerifini üç yüz bin defa okuyan, hastalık yüzü görmez.  El-KAYYUM

  a) Az uyumak isteyen kimsenin 156 defa “Yâ Kayyûm” ism-i şerifini okuması tavsiye edilir.  b) Yenilen yemeğin her lokmasında “Yâ Kayyûm” ism-i şerifinin okunmasıyla gıdalar mideye nur olur.  c) Sabah namazının sünnetiyle farzı arasında 40 defa “Yâ Hayy, Yâ Kayyûm lailahe ente” duasını okumaya


  devam edenin öldüğünde kalbi ölmez. Dünyaya ve ahirete yönelik menfaatler edinir. İsmi A'zam El Hayy ve El


  Kayyûm ism-i şerifleri ism-i a'zam olarak nitelenir.  EL-VACİD

  a) Cumartesi sabahı “Yâ Vâcid” ism-i şerifini 14 defa okuyan, hilekarm hilesinden ve büyücünün sihrinden


  kurtulur.  EL-MACİD

  a) Uyumadan önce 100 defa “Yâ Mâcid” ism-i şerifini okuyan, rüyasında görmeyi arzu ettiğini görür: Tayin,


  imtihan ve benzeri.  b) Vakit namazlarından sonra “Yâ Mâcid” ism-i şerifini 48 defa okumaya devam edenin sözü geçerli, mülkü bol


  olur.  EL-VAHİD (EL-EHAD)

  a) “Yâ Vâhid” ism-i şerifini her gün 1000 defa okuyanın kalbindeki boş emeller, düşünceler yerlerini Allah


  sevgisine bırakır.  b) Her gün 19 defa “Yâ Vâhid” ism-i şerifini okuyanın kalbi nur ile dolar, dileği yerine gelir. Denenmiştir değerli


  okuyucu.  ES-SAMED

  a) “Yâ Samed” ism-i şerifini hergün 100 defa okuyanın isteklerine Allahu Teala kafi gelir, imdadına yetişir.  b) Seher vaktinde **4 defa “Yâ Samed” ism-i şerifini okuyan, haramdan sakınanlardan olur.  c) 100 defa “Yâ Ferd, Yâ Samed” ism-i şeriflerini okumaya devam edenler, Allah'tan hakkıyla korkan Allah


  dostlarından olur. Kötülüklerden sakınır, Allah düşüncesini hakim tutarlar.  EL-KADİR

  a) Abdest alırken her bir uzvun yıkanması esnasında “Yâ Kadir” ism-i şerifini okuyan, düşman şerrinden emin


  olur.  b) Her gün 100 defa “Yâ Kadir” ism-i şerifini okuyanın dileği Allah'ın yardımıyla yerine gelir.  Bir dekar arazide 26.000 solucan saptanmış ve ilkbahar mevsiminde bu solucanların 176 kilogram dışkı


  bıraktıkları tesbit edilmiştir. Solucanlar yalnız, gübre üretmekle kalmıyor, üstelik toprakta açtıkları deliklerle


  de toprak drenajına ve havalanmasına yardımcı oluyorlar.  EL-MUKTEDİR

  a) Uyandıklarında “Yâ Muktedir” ism-i şerifini okuyanlar bol hayırlara ulaşırlar.  b) Günde 100 defa “Yâ Muktedir” ism-i şerifini okuyan, unutkanlıktan ve aciz olmaktan kurtulur; bedeni ve aklı


  kuvvetli olur.  EL-MUKADDİM

  a) Harb zamanında, “Yâ Mukaddim” ism-i şerifini okumaya devam edenler, galip gelirler.  b) Sınav öncesinde bir kaç pirinç tanesi üzerine 184 defa “El-Mukaddim” ism-i şerifini okuyan ve yutan


  sınavında başarılı olur, en azından stresi az olur.  EL-MUAHHİR

  a) Günde 100 defa “Yâ Muahhir” ism-i şerifini okuyan için, sağlam bir tövbe etmek nasip olur ve o kimse takva


  sahibi olur.  b) 100 defa “Yâ Mukaddim, Yâ Muahhir” ism-i şeriflerini okuyanın gönlündeki zararlı ve gereksiz düşünceler


  kaybolur, kalbi huzura kavuşur.  EL-EVVEL

  a) Bir işin başlangıcında 37 defa “Yâ Evvel” ism-i şerifi okunursa o iş hayırla ve başarıyla neticelenir.  b) Evladı olmayanlar, 4 Cuma üstüste (herbirinde 1000 defa) “Yâ Evvel” ism-i şerifini okuyarak dua ederlerse


  Allah'ın izniyle dileklerine kavuşurlar  c) Cuma günleri bin defa “Yâ Evvel” ism-i şerifini okuyan vatanına ve akrabasına kavuşur.  EL-AHİR

  a) Her gün 100 defa “Yâ Âhir” ism-i şerifini okuyan kimsenin kalbinden dünya sevgisi çıkar, boş ve yaramaz


  düşüncelerden kurtulur, Allahu Teala ona hayırlı neticeler nasib eder.  b) Yâ Evvel Yâ Âhir Yâ Zahir  Yâ Bâtın esmasını günde ** defa okuyan Hızır (a.s.) 'a rastlar.  c) Günde 100 defa “Yâ Âhir” ism-i şerifini okuyan hayırlı amel sahibi olur.  EZ-ZAHİR

  a) İşrak namazından sonra 900 defa “Yâ Zahir” ismi şerifini okuyanın gözünün nuru artar.  b) Her gün 100 defa “Yâ Zahir” ism-i şerifini okumaya devam edenin kalbinde velayet (velilik) nuru belirir.  c) Günde 33 defa “Yâ Zahir” ism-i şerifini okumaya devam eden, bazı ilahi sırlardan haberdar olur.  d) “Yâ Zahir” “Yâ Bâtın” ism-i şeriflerini 100 defa okuyan, şeytanın vesvesesinden kurtulur.  EL-BATIN

  a) Günde 33 defa “Yâ Bâtın” ism-i şerifini okuyan ilahi sırlara ulaşır.  b) Günde 100 defa “Yâ Zahir,Yâ Bâtın” ism-i şeriflerini okuyan, fena düşünceler ile vesveseden kurtulur.  EL-VÂLÎ

  a) Cuma günü 1000 defa “Yâ Vâlî” ism-i şerifini okuyarak dua edenin duası kabul olur, işleri kolaylaşır.  b) 47 defa “Yâ Vâlî” ism-i şerifini okuyan her türlü afetten kurtulur.  EL-MÜTEALi

  a) Her gün 551 defa “Yâ Müteâlî” ism-i şerifini okuyan günah işleme alışkanlığından kurtulup Allah'a yönelir.  b) 600 defa “Yâ Müteâlî” ism-i şerifini okuyan her türlü afetten kurtulur.  EL-BERR

  a) “Yâ Berr” ism-i şerifini, zengin olmak isteyenler, hergün 202 defa okumaya devam etmelidir. Okumaya


  başladıktan sonra ilerleyen zamanda terkedilmesinde büyük tehlike vardır. Ölünceye kadar okunması gerekir.  b) Çocuk üzerine 7 defa “Yâ Berr” ism-i şerifinin okunması çocuğun korunmasına ve güzel ahlaklı olmasına


  vesiledir.  c) Felçli olan bir kimse, her gün 100 defa “Yâ Berr” ism-i şerifini okuduğu taktirde eski sıhhatine kavuşur.  ET-TEVVAB

  a) Duha Namazından sonra 300 defa “Yâ Tevvâb” ism-i şerifini okumaya devam edenlerin tevbeleri kabul


  olunur.  b) Haksız yere zulme uğrayanı zulümden, zalimin elinden kurtarmak için 10 defa “Yâ Tevvâb” ism-i şerifi


  okunur.  c) Vakit namazlardan sonra ** defa “Yâ Tevvâa, Yâ Rahim” ism-i şeriflerini okuyan, geçim sıkıntısından


  kurtulur, rızkı bollaşır.  EL-MÜNTAKİM

  a) Hakkına tecavüz edilen kimse, 630 defa “Yâ Müntakim” ism-i şerifini okuyup Allah'a şikayetçi olursa Cenab-ı


  Hak, zalimden onun intikamım alır.  b) Günde 100 defa “Yâ Müntakim” ism-i şerifini okumaya devam eden, düşmana galip gelir.  EL-AFÜVV

  a) Günde 100 defa “Yâ Afüvv” ism-i şerifini okuyandan Allah razı olur, onu şeytanın vesvesesinden kurtarır.  b) Günde 100 defa “Yâ Afüvv” ism-i şerifini okumak aynı zamanda kötülüklere meylettiren nefsi durdurmaya


  bir iksir ve bir azîm çaredir.  ER-RAUF

  a) Sinirlendiği anda 10 defa “Yâ Rauf ism-i şerifini ve 10 defa salavat-ı şerife okuyanın hiddeti kaybolur, sevaba


  kavuşur.  b) Haksızlığı uğrayan bir kimsenin zalimin elinden kurtulması için 10 defa “Yâ Rauf ism-i şerifi okunur.  c) Eşlerden biri haram işler ve diğerini de aynı haramı işlemeye zorlarsa, zorlanan eş, 286 defa Ya Rauf ism-i


  şerifini okuyup dua ederse haram işleyen eş ıslah olur, o haramı terkeder.  MÂLİKÜ'L MÜLK.

  a) “Yâ Mâlikül Mülk” ism-i şerifini günde 100 defa okuyanın kalbi üzüntü, sıkınü ve yaramaz fikirlerden arınır,


  helal mal ile zenginliğe kavuşur.  b) Günde 100 defa “Yâ Mâlikül Mülk, Yâ Zülcelâli ve'l ikram” ism-i şeriflerini okuyan zengin olur.  ZÜ'L CELÂLİ VE'L İKRAM

  a) “Yâ Zü'l Celâli ve'l İkram” ism-i şerifini günde 100 defa okuyan, keramet sahibi olur ve halk arasında ikram,


  iltifat ve hürmet görür.  b) “Yâ Zü'l Celâli ve'l İkram” ismi azamdır diyenler vardır.  EL-MUKSİT

  a) Her gün 100 defa “Yâ Muksit” ism-i şerifini okumaya devam eden geçimsiz ve hırçın tabiatlı kimse, bu


  istenmeyen huylarından kurtulup anlayışlı, hoşgörülü ve şefkatli hale gelir. Aynı zamanda şeytanın kendisine


  namazda verdiği vesveseden kurtulur.  b) Kavgalı olunan kişi ile görüşmek gereği olduğu taktirde 209 defa “Yâ Muksit” ism-i şerifini okuyup


  “Allahümme innî es'elüke bismikel afuvvul muksit entedfeu anni gazabi (kavgalı şahsın ismi)” duası 12 defa


  yapılırsa o şahsın kötülüğünden emin olunur.  EL-CAMİ

  a) Cami İsm-i Şerifi: Cebrail,Azrail,Mikall, İsrafil, Aleyhümesselam hazretlerinin isimlerinin baş harflerinden


  meydana gelmiştir.  b) Bir kimseyle görüşmek ya da kaybettiğini bulmak isteyen, 3 defa Duha suresini okuduktan sonra “Allâhümme


  Yâ Câmiünnâsi li yevmin la raybefıh, innAllahe la yuhliful mîâd. İcma' beyni ve beyne (kaybettiği eşya veya


  şahsın ismi)” duasını, kaybettiğini bulmaya veya görüşmesini yapıncaya kadar okumalıdır.  c) “Yâ Câmî” ism-i şerifini 114 defa okumaya devam eden, sevdiklerine kavuşur.  d) Dargın oldukları akrabalarıyla barışmak isteyen, parmaklarıyla sayarak 10 defa “Yâ Câmî” ism-i şerifini


  okuduktan sonra ellerini kapatıp 10 defa salavatı şerife okuyup dua etmelidir.  EL-GANİYY

  a) Bir beladan kurtulmak ya da hastanın şifaya kavuşması niyetiyle 1060 defa “Yâ Ganiyy” ism-i şerifi


  okunmalıdır.  Zenginlik İçin Bir Tılsım  b) Zengin olmak için cumartesi sabahları 1060 defa “Yâ Ganiyy” ism-i şerifi okunursa faydası görülecektir.


  Zenginin ayıbı, fakirin hastalığı meydana çıkmaz...  EL-MUGNİ

  10 hafta süreyle Cuma günleri onar defa “Yâ Ganiyy, Yâ Muğni” ism-i şeriflerini okuyan zengin olur.  EL-MANİ

  a) Aralarında soğukluk bulunan, dargın olan eşlerden biri yattığında içinden “Yâ Mâni” ism-i şerifini okumaya


  devam ederse araları iyi olur.  b) Günde 161 defa “Yâ Mâni” ism-i şerifini okumaya devam eden dünya ve ahiret mutluluğuna kavuşur,


  dileklerini elde eder.  ED-DAR

  Cuma geceleri 100 defa “Yâ Dârr” ism-i şerifini okumaya devam eden Cenabı Hakka yakın olur ve zarar verici


  şeylerden emin olur.  EN-NAFİ

  a) Sefer sırasında “Yâ Nâfî” ism-i şerifini okuyan, kötülüklerden emin olur.  b) Gemi yolculuğu esnasında 100 defa Yâ Nâfî ismi şerifini okuyan sağ salim karaya çıkar.  c) Bu ism-i şerîfi günde 201 defa okuyan bol rızıklı ve sağlıklı olur. Yine bu kimsenin mesh ettiği hasta şifa bulur.  EN-NUR

  a) Yemeğin her lokmasında “Yâ Nur” ism-i şerifini okuyan hasta, şifaya kavuşur.  b) Günde 256 defa “Yâ Nûr” ism-i şerifini okuyanın kalbi nurlamr, kalbiyle gerçekleri hissetme gücü


  kuvvetlenir, sıkıntılardan kurtulur, sözü dinlenir.  EL-HADİ

  Günde 20 defa “Yâ Hâdî” ism-i şerifini okuyan dalaletten hidayete, kurtuluşa ulaşır, hayırlı dileğine kavuşur.  EL-BEDİ

  70 defa “ Yâ Bediassemâvâti vel ard” duasını okuyan, dileğine kavuşur, duası kabul olur.  EL-BAKİ

  a) “Yâ Bakî” ism-i şerifini 1000 defa okuyan, her türlü endişe ve tasadan kurtulur, düşmana mağlup olmaz.  Bir Korku Anında  b) İçinden çıkılamayan bir durumun çözülmesi için akşam ve yatsı namazları arasında 1000 defa “Yâ Bakî” ism


  -i şerifi okunur.  c) Korku anında 100 defa “Yâ Bakî” ism-i şerifinin okunması insanı korktuğundan emin kılar.  EL-VARİS

  a) Güneş doğmadan önce 100 defa “Yâ Vâris” ismi şerifini okuyana sıkıntı, keder ve dert isabet etmez.

  b) “Yâ Vâris” ism-i şerifini 707 defa okumaya devam eden çocuğu olmayan kimse hayırlı bir evlat sahibi olur.  ER-REŞÎD

  a) Yatsı namazından sonra 100 defa “Yâ Reşîd” ismi şerifini okuyanın ibadetleri kabul olunur.  b) Hal ve hareketleri kusurlu olanlar günde 1000 defa “Yâ Reşîd” ism-i şerifini okumaya devam ederlerse


  tedbirde hata etmez hale gelir, kendilerine çeki düzen verirler.  c) Hasan-ı Basri ve Muhyiddin-i Arabi hazretleri ismi azam demişler. Ayrıca;  Caferi Sadık, Şeyh Şibli, Hacı Bayram-ı Veli ve Mecdeddin-i Aksarayi kaddasAllahu sırrahu hazaratlarının da


  zikridir. İki cihan saadetine erişmek için; yegane ilaçtır. Belki de; hayat iksiridir.  ES-SABUR

  a) Güneş doğmadan önce 100 defa “Yâ Sabûr” ismi şerifini okuyan, belâ ve musibetlerden uzak olur, kendisine


  ibadetlerin en kıymetlilerini yapmak nasip olur.  b) Hastaya 33 defa şifa niyetine okunan “Yâ Sabûr” ism-i şerifi şifaya sebebdir.  c) Her fün 298 defa “Yâ Sabûr” ism-i şerifini okuyan, sabırlı bir insan olur, dünya ve ahirette mutluluğa
 2. Thanks Gece thanked for this post.
 3. #2
  Gece's Avatar
  Üye

  Durum
  Offline
  Join Date
  Aug 2011
  Location
  İstanbul
  Posts
  666
  Post Thanks / Like

  Default

  Çok güzel bir paylaşım islam arkadaşım Allah razı olsun sizden

 4. #3
  islam73's Avatar
  Üye

  Durum
  Offline
  Join Date
  Mar 2011
  Posts
  1,662
  Post Thanks / Like

  Default

  ecmain kardesim . sizdende rahman razi olsun buarada cuman da mübarek olsun

 5. #4
  Gece's Avatar
  Üye

  Durum
  Offline
  Join Date
  Aug 2011
  Location
  İstanbul
  Posts
  666
  Post Thanks / Like

  Default

  Sağolasn güzl kardeşm siznde cumanız mübark olsn

Similar Threads

 1. Esmaül Hüsna Hüddamı Hakkında
  By Arthur in forum Cinler ve Ruhaniler için Dualar
  Cevaplar: 0
  Last Post: 10-23-2013, 05:58 PM
 2. Esmaül Hüsna ve Sırları,
  By islam73 in forum Havas İlmi
  Cevaplar: 11
  Last Post: 08-30-2012, 03:55 PM
 3. Esmaül hüsna hacet zinciri
  By füsunn in forum Dilek Duaları
  Cevaplar: 0
  Last Post: 01-04-2012, 01:37 PM
 4. Cevaplar: 0
  Last Post: 06-06-2011, 02:56 PM
 5. Esmaül hüsna nın ebced değerleri
  By HAVAS HOCA in forum Esmalar
  Cevaplar: 0
  Last Post: 03-21-2011, 02:41 AM

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  

müzik aşık etme duası aşık etme büyüsü aşık etme
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299