Hatmi Sure-i Haşr
Ey Aziz kişi eğer her türlü hacet ve dilek için hususi ile rızık genişliği için
bu mübarek sure-i şerifi okumayı murad edersen, bunun okuma usulü
budur ki: 1.ci gün 1 defa. 2.ci gün 2 defa. 3. gün 3 defa okursun. Ta **
güne kadar bu minval üzere her gün bir tane artırarak okursun. **.ci gün **
defa okuyup Allah rızası için bir kurban kesip fakir fukarayı doyurursun.
Hemen sure-i haşrın hürmetine yemekte bereket hâsıl olup ne kadar
dağıtsan hiç bitmez. Bi hürmeti sırrı suretil haşr hakkı için Hakk Teâlâ
malına mal, mülküne mülk, hazinene sonsuz hazineler katar. Malın ve
mülkün her gün hadsiz hesapsız çoğalır. Ummadık yerden Hakk sübhanehu
Hazretleri seni rızıklandırır. Biz bunu tecrübe ettik ve çok azim faidelerini
gördük. Ehli imandan olanlara saklamayıp hediye ettik. Amma şartı budur
ki: okuma işi bir celsede bir oturmada olacak. Okumadan evvel ve
okuduktan sonra 12 defa salavatı şerife okunur.
** gün sonra hakk Teâlâ’dan bir mühim hacetin olsa: halvet bir yere oturup
7 defa bu mübarek sure-i şerifi oku C. Hakk duanı kabul eder.