aşağıdaki duayı 3 defa kırmızı bir elma üstüne oku ve istediğine yedir senin peşinden koşacak

Munus Sigsigga Agbara Ye

innin Aggish Xaşxur Gisşnu Urma

Şaziga Bara Ye

Zigaşubba Na Durre Eşakki

Ugu Agba Andagub!